Transpordileping

1. Reguleerimisala

Kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, kehtivad käesolevad tingimused kõigi Volts.ee-le tehtud veotellimuste suhtes, välja arvatud veod, mis ei kuulu autoveolepingu seaduse reguleerimisalasse või mille suhtes on kirjalikult või erisätetega teisiti kokku lepitud.

2. Veoleping ja maksmine

Veoleping kliendi ja Volts.ee vahel sõlmitakse siis, kui klient tellib ja maksab veo eest Volts.ee-le või toob saadetise Volts.ee-le edasitoimetamiseks.

3. Transporditellimus

Veotellimuse esitamisel peab klient esitama andmed saadetise kohta.

Klient vastutab veotellimuses esitatud andmete õigsuse eest ning vastutab kõigi kulude ja kahjude eest, mis Volts.ee-le ebaõigete andmete tõttu tekivad.

Samuti vastutab klient hilinenud tühistamise kulude eest.

4. Kaupade kohaletoimetamine ja laadimine

Volts.ee võtab kauba vastu kliendi poolt märgitud aadressilt.

5. Võimalik maksukohustus ja maksukohustus aktsiisiga maksustatavate toodete puhul.

Kui kliendi poolt transpordiks tarnitud kaup on kliendi päritoluriigis/tarneriigis aktsiisiga või muude maksudega maksustatud, kohustub klient tasuma kõik eelnimetatud maksud või muud maksud, millele lisanduvad intressid.

6. Tellimuse üleandmine tellijale ja vanuse kontrollimine

Tellimuse kättetoimetamisel kontrollitakse tellija isikut ja vanust. Tellimusi ei toimetata alla 21-aastastele isikutele.

7. Kohaletoimetamise aeg ja koht.

Volts.ee toimetab kauba alltöövõtja tarneaadressile/ lähimasse vastuvõtupunkti 2-8 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist kauplusest. Tarneaeg sõltub sihtriigist.

Kohaletoimetamine toimub märgitud tarneaadressile õue või sinna, kuhu veoauto või kaubik jõuab.

Toodete kättesaamine toimub pärast seda, kui oleme teile teatanud, et tooted on kättesaamiseks saadaval, ja tasunud meie veokulud.

Tooted toimetatakse kohale tööpäeviti ajavahemikus 8-17.00. Väljaspool neid kellaaegu tuleb tarnimises eraldi kokku leppida.

Kaubaveokulud põhinevad tellimuse kogukaalul ja postiindeksil.

8. Tagastused ja transpordi käigus kahjustatud tooted.

Kuna Volts.ee tegutseb ainult kaupade vedajana, peate kõik tagastamised kokku leppima kaupmehega, kellelt olete tellimuse teinud. Palun lugege ka kahjustatud kaupade tingimusi.